۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۵ مرداد

 
کنسرت کسرا عزیزا
کنسرت موسیقی کسرا عزیزا درتاریخ 1 شهریورماه 97 ساعت  21در سالن گلشن بجنورد برگزار و فروش بلیت اینترنتی آن در این سامانه انجام میگردد.
سانس ها
پنجشنبه 1 شهریور - ساعت 21
قیمت ها (ریال)
250,000
350,000
400,000
450,000
500,000